سایت “آرایشی بیاند بیوتی” به منظور حفظ حریم خصوصی کاربران، از اطلاعات شخصی کاربران در طول استفاده از سایت استفاده می‌کند. اطلاعات شخصی کاربران شامل نام، نشانی، شماره تلفن، پست الکترونیکی، آدرس IP و سایر اطلاعات مربوط به حساب کاربری می‌باشد.

سایت “آرایشی” اطلاعات شخصی کاربران را در جایی امن ذخیره می‌کند و این اطلاعات را به هیچ شخص یا سازمانی به جز مواردی که برای ارائه خدمات به کاربران لازم است، منتقل نمی‌کند. سایت “آرایشی بیاند بیوتی” این اطلاعات را تنها برای ارائه خدمات به کاربران، بهبود کیفیت خدمات و بررسی ترافیک و استفاده از سایت استفاده می‌کند.

سایت “آرایشی بیاند بیوتی” هیچ‌گونه اطلاعات شخصی کاربران را به شخص یا سازمانی فروش یا اجاره نمی‌دهد. همچنین، سایت “آرایشی بیاند بیوتی” برای حفظ حریم خصوصی کاربران، از فناوری‌های امنیتی مناسبی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران استفاده می‌کند.

کاربران می‌توانند در هر زمان، از جمله پس از خرید محصولات، اطلاعات شخصی خود را اصلاح کنند. همچنین، کاربران می‌توانند در صورت تمایل، از دریافت خبرنامه‌های سایت “آرایشی” صرف‌نظر کنند.